Advertisement

İlk Sağlık Bakanımız kimdir?


İlk Sağlık Bakanımız kimdir?


Ülkemiz içerisinde bugüne kadar toplamda 1920 yılından 2021 yılına kadar 60 Sağlık Bakanı görev yapmıştır. Kurtuluş Savaşının devam ettiği zor yıllarda 1.TBMM tarafından Sağlık Bakanımız olma şerefine erişen ilk kişi ise Doktor Adnan Adıvar olmuştur. Böylelikle 3 Mayıs 1920 tarihinde Dr. Adnan Adıvar göreve getirilmiştir. Cumhuriyet dönemi ile ilgili vereceğimiz bir diğer bilgi ise o dönemde kurulan ilk bakanlığın Sağlık Bakanlığı olmasıdır.

Cumhuriyet döneminin ilk sağlık bakanı olan Adnan Adıvar aynı zamanda da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının da kurucularından biridir. Bilindiği üzere TCF , ülkemizin de ilk muhalefet partisi olma özelliğini taşımaktadır ve 1924 yılında kurulmuştur.

Dr. Adnan Adıvar ise ünlü yazar Halide Edip Adıvar'ın eşidir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar