Karahanlılar Dönemine ait eserler hangileridir?


Karahanlılar Devleti 840-1212 yılları arasında Orta Asya'da hakimiyetini yıllarca sürdürmüş olan bir Türk devletidir. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Devlet var olduğu 400 yıla yakın sürede üç başkent değiştirmiştir. Karahanlılar Devleti kurulduğu ilk zaman devletin başkenti Balasagun iken sonralarda değişmiş , Kaşgar ve Semerkant olmuştur. Edebiyata önem veren Karahanlılar Devletinde o yıllarda yaşamış önemli kişiler mevcuttur. Bizlerin tarih kitaplarında gördüğü ve en önemli olarak nitelendirdiği kişilerin başında Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip , Ahmet Yesevi ve Edip Ahmet Yükneki gibi önemli kişiler gelmektedir. 


Kaşgarlı Mahmut - Divanü Lügati’t Türk
Yusuf Hac Hacip - Kutadgu Bilig
Edip Ahmet Yükneki - Atabet'ül Hakayık
Ahmed Yesevi - Divan-ı  Hikmet gibi eserler Karahanlılar dönemindeki eserlerdir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar