2.Bayezid Dönemi Gelişmeleri  II.Bayezid Dönemi 1481-1512 yılları arasını kapsayan dönemdir.


  • Adli mahlasını kullanan padişahtır.
  • Yükselme içinde Duraklama dönemi olarak bilinmektedir.
  • Kardeşi Cem Sultan olayı bir iç sorun iken daha sonraları dış sorun haline gelmiştir.
  • Leonardo Da  Vinci'yi ülkeye kabul etmeyen padişahtır.
  • Osmanlı Devletinde çıkan ilk şii nitelikli isyan olan Şahkulu İsyanı bu dönemde gerçekleşmiştir.
  • Bu dönemde ''Küçük Kıyamet'' denilen İstanbul depremi gerçekleşmiştir.
  • İlk kez Avarız vergisi toplanmıştır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar