2.Osman Dönemi Islahatları

2.Osman Dönemi Islahatları

II. Osman Dönemi 1618-1622 yılları arasını kapsamaktadır. Genç Osman adı ile tanınmaktadır.

  • Osmanlı Devleti'nin ilk ıslahatçı padişahı olarak bilinmektedir.
  • Şeyhülislam kızları ile evlenerek sarayı halka açmıştır.
  • Merkezi otoriteyi sağlamak amacıyla Şeyhülislamın ve ilmiye sınıfının yetkilerini kısıtlamıştır.
  • Lehistan'a yapılan Hotin Seferinde yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir fakat bu düşüncesi yüzünden yeniçeriler tarafından idam edilerek öldürülmüştür.
  • Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişahtır.
  • Başkenti İstanbul'dan Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür.


Yorum Gönder

0 Yorumlar