3.Murat Dönemi Olayları

  III.Murat dönemi 1574 - 1595 yılları arasını kapsayan dönemdir.

  • 1575'te Lehistan Osmanlı himayesine girmiştir.
  • 1578'de Fas , Osmanlı himayesine girmiştir.
  • Bu dönemde İngiltere'ye kapitülasyonlar verilmiştir.
  • Ferhat Paşa Antlaşması ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaşılmıştır.(İran ile)
  • İlk Osmanlı rasathanesi Takuyiddin Mehmet tarafından İstanbul'da kurulmuştur.


Yorum Gönder

0 Yorumlar