Advertisement

Anadolu Selçuklu Devleti Özeti

 

  •  1077-1308 yılları arasında varlığını sürdüren devleti KutalmışOğlu Süleyman ŞahMelikşah'ın izni ile kurmuştur. 
  • Devletin ilk başkenti İznik'te iken I.Kılıçarslan döneminde Konya'ya taşınmıştır.
  • I.Mesut bu devletin ilk parasını basmıştır.
  • II.Kılıçarslan döneminde 1176 yılında Miryakefalon Savaşı kazanılmış ve Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olması sağlanmıştır. İlk altın para II.Kılıçarslan zamanında bastırılmış ve Alay Han'ı kurmuştur.
  • I.Gıyaseddin Keyhüsrev Antalya'yı fethetmiştir. Venedikliler ile ticaret antlaşması yapmıştır. Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası ve Koca Hasan Medresesini yaptırmıştır.
  • I.Izzeddin Keykavus ise Sinop'u alıp , Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesini açmıştır. Abbasi Halifesi tarafından kendisine ''Sultanu'l Galip'' ünvanı verilmiştir.
  • I.Alaaddin Keykubat ise Alanya'yı fethetmiştir ve Kırım'ın Suğdak Limanını ele geçirdi( İlk deniz aşırı seferi ) Anadolu Selçuklu Döneminin en parlak dönemidir.
  • II.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ise Baba İshak İsyanı çıkmıştır. Bu isyan Malya savaşı ile bastırılmıştır.
  • Anadolu Selçuklu Devletinin son hükümdarı II.Mesut olmuştur.

Devletin varlığı Kösedağ Savaşı (1243) ile son bulmuştur.


Yorum Gönder

0 Yorumlar