Atabetül Hakayık hangi devlet adamına sunulmuştur?

Edip Ahmet Yükneki tarafından 12.yüzyılda kaleme alınan hadis ve Arapça beyitlere dayanarak Hakaniye lehçesi ile yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli ahlakî öğütlerde bulunmuş, İslamî düşünce ve görüşlere yol gösterici olmuş eser olan Atabetül Hakayık Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar'a sunulmuş olan bir eserdir.


Eser günümüzde ise Hakikatların Eşiği adı ile anılmaktadır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar