Dolmabahçe Sarayını kim yaptırdı?

 Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının gemileri demirlediği, Boğaziçi'nin büyük bir koyu idi. Geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy zamanla bir bataklık hâline geldi. 17. yüzyılda doldurulmaya başlanan koy, padişahların dinlenme ve eğlenceleri için düzenlenen bir "hasbahçe"ye (hadayik-hassâ) dönüştürüldü. Bu bahçede çeşitli dönemlerde yapılan köşkler ve kasırlar topluluğu, uzun süre "Beşiktaş Sahil Sarayı" adıyla anıldı.Dolmabahçe Sarayının yapımına 1843 yılında başlanmış ve tam 13 yıl sonra 1856 yılında ise tamamlanmıştır. 11 Haziran 1856 tarihli Ceride-î Havâdis gazetesinde, sarayın 7 Haziran 1856'da resmen açıldığı haberi verilmiştir. Dolmabahçe Sarayının yapım emrini veren ve ilk kullanan padişah I.Abdülmecid olmuştur. Ayrıca Sultan Abdülmecid'e 5 milyon altına mal olan Dolmabahçe Sarayında Sultan sadece beş yıl yaşayabilmiştir.


Garabet Amira Balyan , Nigoğos Balyan ile Dolmabahçe Sarayı'nı inşaa eden Ermeni kökenli Osmanlı vatandaşı mimardır. Sultan I. Abdülmecid'in seçtiği sayılı mimarlardan ve Balyan ailesinin önde gelen isimlerinden biridir
.Yorum Gönder

0 Yorumlar