Dünyadaki ilk polisiye roman yazarı kimdir?

Dünya edebiyatında polisiye kurguyla yazılan ilk eser, Edgar Allan Poe’nun 1841 yılında yayımladığı Morg Sokağı Cinayeti olarak kabul edilmektedir.


Polisiye romanın Türkiye’deki gelişimi

Polisiye romanın Türk Edebiyatına girişi, 19. yüzyılın sonlarına doğru olmuştur. Fransız yazar Ponson de Terrail’in Paris Faciaları isimli polisiye romanı, dilimize çevrilen ilk polisiye olma özelliği taşır. İlk telif roman ise Ahmet Mithat Efendi’nin Esrar-ı Cinayat isimli eseridir.

Polisiye edebiyatın topraklarımızdaki gelişimi 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Padişah II. Abdülhamit’in polisiye türüne büyük ilgisi olduğu ve hatta bu türden kitaplardan oluşan bir kütüphanesinin bulunduğu bilinmektedir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar