Hint deniz yolunu kim keşfetti?


Bir ülkeyi ayakta tutan en büyük kaynaklardan biri ekonomisidir. Ülkeler sahip olduğu ekonomiden dolayı kendi vatandaşlarına iyi bir hayat sunarken dış pazarlarda da önemli bir farkındalık elde ederler. Bir önceki yayınımızda web sitemizde Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden bahsetmiştik. Genel itibariyle ülkelerin kendi ekonomik bağımsızlıklarını kazanıp yeni yerler keşfetme isteğinden söz etmiştik.

Hint Deniz yolunu da keşfedilmesinin en önemli sebeplerinden biri ekonomidir. Hint Deniz yolunun keşfi ile deniz ticaretindeki egemenlik el değiştirmiş ve Avrupalı devletler ön plana çıkmıştır. Hint Deniz yolunu keşfeden kaşif ise 1490'lı yılların sonunda Hint Okyanusuna vararak Avrupa ile Hint denizi arasında yer alan o bölgeyi keşfeden Vasco Da Gamadır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar