Advertisement

Hukukun kaynakları nelerdir?

 Hukukun kaynakları üç kısma ayrılmıştır. Bunlar ;

 • Yazılı kaynaklar,
 • Yazısız(Tali) kaynaklar ve
 • Yardımcı kaynaklardır.


Yazılı Kaynaklar ;

 • Anayasa
 • Kanun
 • Milletlerarası Antlaşmalar
 • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • Yönetmelik ve
 • Genelge olarak karşımıza çıkmaktadır.


Yazısız(Tali)Kaynaklar;

 • Örf ve Adet HukukuYardımcı Kaynaklar ise;

 • Bilimsel Görüş(Doktrin,Öğreti)


Yorum Gönder

0 Yorumlar