İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdir?


 İdarenin yetkilerinden olan mal edinme yetkisi dört kısma ayrılmaktadır.  • Kamulaştırma: Taşınmaz bir mal 
  • İstimval: İdarenin taşınır mallara , olağanüstü durumlarda başvurmasıdır.
  • Geçici İşgal: Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi sırasında başvurulur.
  • Devletleştirme: Özel bir işletmenin kanun ile bütünüyle idareye geçmesidir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar