Advertisement

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

  Kanuni Sultan Süleyman Dönemi 1520-1566 yılları arasını kapsayan dönemdir. Osmanlı Devleti içerisinde en çok süre tahtta kalan padişah olmuştur..

 • Muhibbi mahlası ile eserler yazmıştır.
 • Bu dönemde Canberdi Gazali,Ahmet Paşa,Baba Zünnun,Kalenderoğlu isyanları çıkmıştır.
 • Belgrad'ı fethetmiştir.
 • Dünyanın en kısa süren savaşı olan Mohaç Meydan Muhaberebesi bu dönemde yapılmıştır.
 • Viyana şehrini kuşatmış fakat alamamıştır.
 • İbrahim Paşa/İstanbul Antlaşması ile Avusturya devletine protokolde üstünlük sağlanmıştır.
 • Akdeniz ticaretini canlandırmak amacı ile Fransızlara kapitülasyonlar verilmiştir.
 • İran ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk antlaşma olan Amasya antlaşması bu dönemde imzalanmıştır.
 • Rodos Adasını almıştır.
 • Preveze Deniz Zaferi ile Akdeniz Türk gölü haline gelmiştir.
 • Cerbe Deniz zaferi ile Haçlılar bir kez daha mağlup edildi.
 • Süleymaniye Medreseleri bu dönemde yapılmıştır.
 • Fuzuli ünlü Bağdat Kasidesini Kanuni'ye yazmıştır.
 • Mimar Sinan bu dönemde yaşamıştır.
 • Malta kuşatılmasına rağmen alınamamıştır.
 • İlk kez bütçe açığı verilmiştir.
 • Hint Deniz Seferleri bu dönemde yaşanan olaylar arasında yer almıştır.
Yorum Gönder

0 Yorumlar