Kendini Büyük Selçuklunun varisi olarak gören devlet hangisidir?

  


SORU:  Kendini Büyük Selçuklunun varisi olarak gören devlet hangisidir?

A) Gazneliler
B) Harzemşahlar
C) Tolunoğulları
D) Peçenekler
E) Karahanlılar

CEVAP:  Sencer unvanını kullanan Alaaddin Tekiş kendisini Büyük Selçuklunun varisi olarak görmüştür. Başkenti Gürgenç, Semerkand, Gazne ve Tebriz olan - Oligarşi ile yönetilen, 1077 ve 1231 yılları arasında hüküm süren Harzemşahlar , kendini Büyük Selçuklunun varisi olarak gören devlettir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar