Küre dağlarında keşfedilen endemik bitki hangisidir?

                                        


Kastamonu ve Bartın ili sınırları içerisinde yer alan Küre Dağlarında keşfedilen endemik bitki türü "Polystichum asiae-minoris" adı verilmiştir. Coğrafi konum itibari ile bu bitki türüne Küçük Asya ismine ithafen bu isim verilmiştir.
Yorum Gönder

0 Yorumlar