Orhan Bey Dönemi Gelişmeleri

 


 • Orhan Bey Dönemi (1326-1362) yılları arasını kapsamaktadır.
 • Bu dönemde Bursa alınmış ve başkent yapılmıştır.
 • Palekanon(Maltepe) Savaşında Bizans'ı yenmiştir.
 • Karesioğulları Beyliği alınmış ve  ''Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması için ilk adım'' atılmıştır.
 • Bizans'tan Çimpe Kalesi alınması ile Rumeli'de ilk toprak kazanımı gerçekleşmiştir.
 • İlk tersaneyi Karamürsel'de yaptırmıştır.
 • İlk kez Divan Teşkilatı oluşturulmuştur.
 • İlk kez Vezirlik Teşkilatı oluşturuldu. ( İlk Vezir ''Alaaddin Paşa'' dır.)
 • İlk gümüş para bu dönemde basılmıştır.
 • İlk vakıf teşkilatı kuruldu.
 • İznik'te ilk medrese 1331 yılında kurulmuştur. İlk müderris '' Davud-u Kayseri''.)
 • İlk maaşlı ordu olan ''Yaya ve Müsellem'' kurulmuştur.
 • İskan politikası uygulanmıştır.
 • Rumeli yapılan fetihlerden dolayı oğlu Süleyman Paşa'ya ''Gelibolu Fatihi'' unvanı verilmiştir.
 • İlk kez Sultan unvanı (Sultanül Güzat) kullanan Osmanlı padişahıdır.
 • İlk kez yabancı bir gelinle evlenmiştir.(Holofira Hatun/Nilüfer Hatun)
 • İbni Batuta , Orhan Bey için '' Türkmen hükümdarlarının en ulusu'' demiştir.

 •        Yorum Gönder

0 Yorumlar