Osmanlı Devleti beyliklerden hangisini alarak donanmaya sahip olmuştur?


Osmanlı Devleti beyliklerden hangisini alarak donanmaya sahip olmuştur?

1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti kurucusu Osman Gazi'nin oğlu olan Orhan Bey döneminde Bizans'a komşu haline gelmiştir. Bizans'a komşu olmasında en önemli etkenlerden biri ise Osmanlı Devleti'nin 1345 yılında Karesioğulları Beyliğini alarak topraklarına katmasıdır.

Bu gelişme ile de Osmanlı Devleti ilk kez Anadolu'da siyasi birliğini sağlama çabalarına yönelik ilk adımlarını da atmayı başarmıştır. Karesioğulları Beyliği ise Çanakkale, Balıkesir , Susurluk , Gönen , Soma ve Sındırgı gibi bölgelerde hakimiyetini gösteren denizci bir beyliktir. 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar