Osmanlı Devletinde çıkarılan ilk gazete ve dergiler hangileridir?

 Osmanlı Devletinde halkın yapılan bir çok şeyden haber alması ve bilgilenmesi dahilinde çıkarılan dergi ve gazetelerin başlangıcı 18.yüzyılın sonlarını yani 1795 tarihini bulmaktadır. Bu tarihte Bulletin Des Novelles gazetesi çıkartılmıştır ve bu gazete çıkarılan ilk gazete olmasının yanı sıra Fransızlarda tarafından çıkartılmıştır.


 • 1831 yılında çıkartılan Takvim-i Vekayi Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesidir. (II.Mahmut dönemi )
 • 1840 yılında çıkartılan Le Moniteur Ottoman gazetesi Osmanlı Devleti’nde Fransızca olarak çıkarılan ilk resmi gazetedir. ( Abdülmecid dönemi )
 • 1840 yılında çıkartılan Ceride-i Havadis Osmanlı Devleti’ndeki ilk yarı resmi gazetedir ve İngiliz diplomat William Churchill tarafından çıkartılmıştır.( Abdülmecid dönemi )
 • 1840 yılında çıkartılan Tercüman-ı Ahval Osmanlı Devleti’ndeki ilk özel gazetedir.Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkartılmıştır. ( Abdülmecid dönemi )
 • 1867 yılında çıkartılan Muhbir gazetesi ise Giritli Müslümanlara yardım kampanyası başlatmayı amaçlamıştır ve Ali Suavi tarafından çıkartılmıştır.( Abdülaziz dönemi )
 • 1908 yılında çıkartılan Volkan gazetesi ise Derviş Vahdettin’in çıkardığı gazetedir. 31 Mart Olayı‘nı desteklemiştir. ( II.Abdülhamid dönemi )
 • 1908 yılında çıkartılan Mehasin gazetesi ise renkli basılan ilk gazete olma özelliğine sahiptir. ( II.Abdülhamid dönemi )


 • Osmanlı Devletinde çıkarılan ilk dergi ise 1849 yılında çıkartılan Vekay-i Tıbbiye isimli dergidir.  ( Abdülmecid dönemi )
 • 1870 yılında çıkartılan ve Teodor Kasap tarafından çıkartıldığını bilinen Diyojen ise ilk mizah dergisidir.  ( Abdülaziz dönemi )
 • 1868 yılında çıkartılan Terakki Muhadderat ise ilk kadın dergisidir. ( Abdülaziz dönemi )
 • 1886 yılında çıkartılan ve yazar kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan dergi ise Şukufezar dergisidir.  ( II.Abdülhamid dönemi )
 • 1908 yılında çıkartılan Demet isimli dergi ise Halide Edip Adıvar'ın çıkardığı bir dergidir. ( II.Abdülhamid dönemi )
 • İlk Türk kadın yazar olan Fatma Aliye‘nin yazarlık yaptığı gazetenin adı ise 1908 yılında çıkartılan Kadın dergisi olacaktır.( II.Abdülhamid dönemi )


Yorum Gönder

0 Yorumlar