Osmanlı Devletinde fikir akımları ve temsilcileri kimlerdir?

Osmanlı Devletinde fikir akımları ve temsilcileri kimlerdir?

Osmanlı Devleti hakimiyetini sürdürdüğü yıllarda tek bir görüş içerisinde yoğunlaşmamış , dönemin içerisinde yer alan çeşitli kimlikle var olan kişiler farklı görüşlerde toplanmışlardır. Osmanlı Devletinde var olan fikir akımları Batıcılık , Osmanlıcılık , İslamcılık bilinen diğer adı ile Ümmetçilik ve Türkçülük olarak önümüze çıkmaktadır.

Osmanlı Devletinde en eski fikir akımı olan Batıcılık 1718 yılında Pasarofça Antlaşmasının kabul edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret ve Celal Nuri Batıcılık akımının temsilcilerindendir.

II. Mahmut'un başlattığı Osmanlıcılık akımı ise Genç Osmanlılar yani Jön Türkler tarafından savunulmuştur. Namık Kemal , Ziya Paşa , Ali Suavi, Şinasi ve Mithat Paşa gibi önemli kişiler Osmanlıcılık akımının temsilcilerindendir.

II. Abdülhamid'in zamanında ortaya çıkan İslamcılık fikir akımını ise Mehmet Akif, Sait Halim Paşa, Cemaleddin Afgani , Musa Kazım gibi önemli aydınlar İslamcılık fikir akımını desteklemişlerdir. 

1890 yıllarında başlayan ve daha çok Meşrutiyet döneminde savunulan Türkçülük fikir akımı ise Necip Asım Bey, Ahmet Vefik Paşa ve Şemsettin Sami gibi fikir adamları büyümesinde etkili olmuştur.  Yusuf Akçura,  Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp Türkçülük akımının önde gelen aydınlarındandır. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar