Osmanlı Devletinde ilk posta teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur?


Osmanlı Devletinde ilk posta teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur?

Osmanlı Devletinde ülke içerisinde gönderilen mektupların düzenli bir şekilde bir şehirden başka bir şehre ulaştırılması ve bu iş yapılırken de devletin ekonomisine katkı sağlaması planları yapılmıştır. Tarihler 1834 yılını gösterdiğinde ise Osmanlı Devletinde ilk posta teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı Devletinde ilk posta teşkilatı ise dönemin padişahı II.Mahmut'un emir ile kurulmuştur.

 
Gönderilen mektupların ve bu alanda yapılan işlerin denetimi , uygulanabilirliği ve kolaylığını da sağlamak amacı ile 1837 yılında ilk defa Postahane-i Amire Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca 1837 yılında  Postahane-i Amire Müdürlüğünün kurulmasındaki bir diğer sebep ise dönemin padişahının diğer Avrupalı devletlerde uygulanan posta teşkilatı sisteminin Osmanlı Devletinden daha gelişmiş olmasıdır. Osmanlı Devleti de Avrupalı devletlerin seviyesine yükseltimek istenmiştir.

Yorum Gönder

0 Yorumlar