Osmanlı Devletine katılan ilk beylik kimdir?


Tarihin tozlu sayfalarına geri dönüş yaparak yolculuk ettiğimizde Osmanlı Devletinin bir çok beyliği hakimiyeti altına görebiliyoruz. Bu beylikleri çeşitli sebeplerle egemenliği altına alan ve daha geniş coğrafyaya yayılan Osmanlı Devleti, 1340'lı yıllarda ilk kez bir beyliği de hakimiyeti altına almıştır.

Egemenliği altına aldığı bu beyliğin iç karışıklıklarını fırsat bilen Osmanlı Devleti, bu beyliğin böylece topraklarını ele geçirmiştir. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik Karesioğullarıdır. 

Karesioğullarının Osmanlı Devletine katılması büyük önem arz etmektedir. Osmanlı Devletine katılan ilk beylik olmasının yanı sıra, denizcilikle uğraşan bir beylik olduğu için Osmanlı Devleti ilk kez denizcilik faaliyetlerine başlamış ve donanmasını kurmuştur. Karesioğulları beyliğinin alınması ile Anadolu'da oluşturulmak istenen siyasi birliğinin ilk adımları da böylece atılmıştır. Karesioğulları Beyliği Osmanlı Devletine Orhan Bey döneminde katılmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar