Advertisement

Osmanlı Devleti'nin 20.yüzyılın başlarında kaybettiği topraklar nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin 20.yüzyılın başlarında kaybettiği topraklar nelerdir?

Tarihin bir çok bölümünde gerçekleştirdiği savaşlar ve kazandığı topraklar ile tarihe olan ilgimizi en yüksek safhada arttıran Osmanlı Devleti hepinizin bileceği üzere ilk büyük toprak kaybını da 1699 yılında Karlofça Antlaşması ile yapmıştır. Muazzam yükselişini devam ettirdikten sonra maksimum seviyeye ulaşan ve değişen ekonomik, siyasi şartlar altında eski gücüne bir daha ulaşamayan Osmanlı Devleti  20.yüzyılın başlarında da bir çok toprağını kaybetmiştir.  

Osmanlı Devleti'nin 20.yüzyılın başlarında kaybettiği topraklara örnek verecek olursak; 
  • Trablusgarp
  • Rodos ve civarındaki On iki Ada
  • Edirne ve Kırklareli olmak üzere bütün Balkan toprakları
  • Erzurum, Muş , Bitlis ve Erzincan
  • Musul ve Kerkük
  •                                  

        

Yorum Gönder

0 Yorumlar