Advertisement

Osmanlı devletinin ilk vakanüvisi kimdir?


Osmanlı Devleti zamanında devletin tarihini kayıt etmekle görevli olan görevliye bizler vakanüvis demekteyiz. Osmanlı tarihinin vakanüvisler tarafından muhafaza edilerek özenli bir şekilde güvende olması büyük önem arz etmekteydi. 17.yüzyıla kadar da Osmanlı Devletinde devletin tarihini kayıt etmekle görevli bir kişi yoktu. Fakat II.Süleyman döneminde genç yaşta İstanbul'a gelen
Halepli Mustafa Naîmâ Efendi Osmanlı Devletinin de ilk vakanüvisi olacaktı. Saray'da Divan-ı Humayun katibi olan Halepli Mustafa lakap olarak ise Naima lakabını kullanmaya başladı. Onu bu görevi  yönelten ise bir sadrazam olan Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa olacaktır.

 

Son Osmanlı vakanüvisi ise Abdurrahman Şeref olacaktır. 1915 yılında vefat eden Abdurrahman Şeref aynı zamanda İstanbul milletvekilliği görevini de yapmıştır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar