Advertisement

Pozitif statü hakları hangileridir?

                                     


Bu yayınımızda KPSS Vatandaşlık bölümünde Temel Hak ve Hürriyetler konusunda yer alan Pozitif  Statü Haklarından yani Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevlerden bahsedeceğiz. Önemli bir konu olduğu için listede yer verilen hakları iyice bilmekte fayda var. 


Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevler ( Pozitif  Statü Hakları )

 • Ailenin korunması ve Çocuk Hakları
 • Eğitim ve öğrenim hakkı ödevi
 • Kamu yararı
 • Kıyılardan yararlanma
 • Toprak mülkiyeti
 • Tarım, hayvancılık ve bu üretim alanlarında çalışanların korunması
 • Kamulaştırma
 • Devletleştirme ve özelleştirme
 • Çalışma ve sözleşme hürriyeti
 • Çalışma hakkı ve ödevi
 • Çalışma Şartları ve dinlenme hakkı
 • Sendika kurma hakkı
 • Toplu iş sözleşmesi
 • Grev ve lokavt hakkı
 • Ücrette adaletin sağlanması
 • Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
 • Konut hakkı
 • Gençliğin korunması , sporun geliştirilmesi ve tahkim
 • Sosyal güvenlik hakkı
 • Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşların hakları
 • Tarih ve kültür varlıklarının korunması
 • Sanat ve sanatçının korunması
 • Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerinin sınırları

Yorum Gönder

0 Yorumlar