Tarhuncu Ahmet Paşa ıslahatları


  Tarhuncu Ahmet Paşa 1652 yılında tahta geçmiş ve sadece dokuz ay gibi kısa bir süre tahtta kalmıştır. 

  • Saray masraflarını kısmış , lüks ve israfı da yasaklamıştır.
  • Tasarruf tedbirleri uygulamıştır.
  • Has ve zeamet gelirlerini doğrudan hazineye aktarmıştır.
  • Osmanlı Devletinde ilk kez modern anlamda denk bütçe çalışması yapmıştır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar