Topkapı Sarayını yaptıran padişah kimdir?

Topkapı Sarayı Osmanlı Devletinin 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılıp, padişahların yaşadığı saraydır. Edinilen bilgilere göre bir zamanlar içerisinde dört bine civarı insan yaşadığı düşünülmektedir. 


Topkapı Sarayı 1478 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Mimarı Alaüddin Davud Ağa'dır. Topkapı Sarayı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. 


Yorum Gönder

0 Yorumlar