Türkiye UNESCO Dünya Belleği Mirası listesinde yer alan eserleri hangileridir ?

                                  


 Türkiye UNESCO Dünya Belleği Mirası listesinde yer alan eserleri ;

  • Kandilli Rasathanesi El Yazmaları
  • Kültepe Tabletleri
  • Piri Reisin Haritası
  • Boğazköy Hitit Tabletleri
  • Evliya Çelebi Seyahatnamesi
  • Divan-i Lügati't Türk
  • İbn-i Sina Yazmaları Koleksiyonu
Yorum Gönder

0 Yorumlar