Türkiye'nin Atatürk Döneminde üye olduğu kuruluşlar hangileridir?

Türkiye'nin Atatürk Döneminde üye olduğu kuruluşlar ;
Cenevre Silahsızlanma Antlaşması (1932)
Briand-Kellog Paktı (1928)
Litvinov Paktı (1929)
Milletler Cemiyeti (1932)
Balkan Antantı (1934)
Sadabat Paktı (1937)
Akdeniz Paktı (1936)
Yorum Gönder

0 Yorumlar