''Ulusların Zenginliği'' kitabını yazan ekonomist kimdir?

                         


18.yüzyılın sonlarına doğru 1776 yılında ilk kez yayınlanan ve çağdaş iktisat alanındaki ilk eser olma özelliğinden ötürü önemli bir kitap olan Ulusların Zenginliği adlı eser İskoç iktisatçı Adam Smith tarafından kaleme alınmıştır.


Ulusların Zenginliği kitabında ne anlatılmaktadır?

Ulusların Zenginliği kitabının 1. Cildinde kapitalizm için önemli bir dönem olan Amerika kıtasının keşfiyle çıkarılan madenlerin piyasalardaki etkisine değinmiştir. Eski zamanlarda kullanılan paralar ve para değerindeki önemli ürünlerin yaşantısının kesiştiği döneme kadar olan kısmını ele almıştır. Eğer dünyada mülk diye bir şey olmasaydı işbirliğiyle ürünlerin bollaşacağını fakat ürün bolluğundaki değişimlerin insanlar arasındaki farkı açabileceğini söylemiştir. Avrupa’nın iktisat tarihi üzerinde dururken Çin ve Hindistan örnekleriyle karşılaştırmalı mukayeseler yapmıştır. Geçmişlerin Avrupa’sındaki ürün değerlerinin zamansal değişimini açıklayarak aradaki farkları göstermek istemiş ve nedenleri üzerinde durmuştur. Kitap çokça örnekler vermiştir.

 


Yorum Gönder

0 Yorumlar