Varlık vergisi hangi başbakan döneminde çıkarılmıştır?

                                    


9 Kasım 1942 yılında TBMM ' ye sevk edilen ve üç gün sonra Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Varlık vergisi başbakan Şükrü Saraçoğlu döneminde çıkartılmıştır. Verginin amacı, İkinci Dünya Savaşının yarattığı ağır ekonomik koşullardan yararlanmak suretiyle elde edilen spekülatif kazançları vergilemekti.

Yorum Gönder

0 Yorumlar