Yavuz Sultan Selim Dönemi

 

Yavuz Sultan Selim Dönemi

 • Yavuz Sultan Selim dönemi 1512-1520 yılları arasını kapsamaktadır.
 • İlk kez Celali İsyanları bu dönemde ortaya çıkmıştır.
 • Dulkadiroğulları Beyliği ile yapılan savaş sonrasında 1515 yılında Turnadağ Savaşı ile Maraş Osmanlı topraklarına katılmıştır ve böylece Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
 • Bu dönemde Batı'ya hiç sefer düzenlenmemiştir.
 • İdris Bitlis-i Heşt Behist adlı eserini okumuştur.
 • Mısır seferi sonucu Memlük devletini yıkmış ve böylece Türk- İslam dünyasının lideri olmuştur.
 • Memlük hazinesini ele geçirmiştir.
 • Bu dönemde Halifelik Osmanlı Devletine geçmiştir.
 • İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim'dir.
 • Hamid'ül Haremeyn-i Şerifeyn (Mekke ve Medine Hizmetçisi)unvanını almıştır.
 • Muhittin Arabi'nin mezarını bulmuştur.


Yorum Gönder

0 Yorumlar