Yazarların tamamı kadın olan dergi hangisidir?


Osmanlı Devletinde padişah II.Abdülhamid döneminde tarihler 1886 yılını gösterdiğinde yayınlan ve yazarların tamamı kadın olan ilk kadın dergisinin adı Şükufezar olacaktır.


Yazarların tamamı kadın olan ilk kadın dergisinin Şükufezar “çiçek bahçesi” anlamına geliyor ve imtiyaz sahibi ise 19. yüzyılın ikinci yarısının önde gelen aydınlarından Maarif Nazırı Münif Paşa’nın kızı Arife Hanım’dır. Arife Hanım derginin ilk sayısında “Biz saçı uzun, aklı kısa denilerek erkeklerin alaycı gülüşlerine hedef olan bir tayfayız. Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek bunun aksini ispat etmeye çalışacağız” diyor ve derginin çıkış düşüncesini de bu sözlerle ifade ederek tarihe de böylelikle dergiyi altın harflerle yazdırmış oluyor. Yazarların tamamı kadın olan ilk kadın dergisinin Şükufezar'ın günümüze ulaşan beş sayısı vardır.

                            

Yorum Gönder

0 Yorumlar