Yıldız cetvelini kim bulmuştur?

                                

Yıldız cetvelini kim bulmuştur?

İnsanlar tarih boyunca gökyüzüne büyük ölçüde ilgi duymuşlardır. Bu doğrultuda yoğun çalışmalar gerçekleştirilmiş ve astronomi bilim dalı ortaya çıkmıştır. Astronomi bilimi adına geçmişte çalışmalar gerçekleştirmiş önemli bilginler bulunmaktadır. Uluğ Bey, gök cisimleri hakkında araştırmalar yapmış Türk - İslam bilginlerinden bir tanesidir. Bu doğrultuda daha önceden yayınlanmış yıldız cetvelinde hata bulması üzerine yeni bir yıldız cetveli hazırlamıştır. Bu bağlamda bir yıldız cetveli hazırlan ilk Türk - İslam bilginidir. Yıldız cetvelini kim hazırlamıştır sorumuzun cevabı da Uluğ Bey olacaktır. Yorum Gönder

0 Yorumlar