Advertisement

Adıyaman'da yeni keşfedilen endemik bitki türünün adı nedir?

Adıyaman'ın Kuzeydoğu bölgesinde yüksek ve dağlık bölgede keşfedilen ve kayıtlara geçirilen yeni bitki türü olan Tel Işkını adlı endemik bitki türünün yapılan çalışmaların sonucuna göre tüm dünya üzerinde yayılış gösteren 60 kadar ışkın türü olduğu ve bunun sadece 1 türünün ülkemizde var olduğu açıklaması yapılmıştır.


 Prof. Dr. Ahmet Zafer Tel'in yaptığı açıklamada “Bir ışkın türünün (Rheum ribes) ülkemizde yaşadığı biliniyordu. Bu tür Türkiye’nin yanı sıra Filistin, Lübnan, Ermenistan, Kuzey Irak ve İran’da olmak üzere geniş yayılış alanına sahipti. Adıyaman’da yaptığımız floristik çalışmalar esnasında tespit ettiğimiz yeni ışkın türünün (Rheum telianum) farklı tür olabileceği yönünde kanaatimiz gelişti ve yaptığımız ayrıntılı inceleme sonucu bu bitkinin bilim dünyası için yeni bir tür olduğu sonucuna vardık. Rheum telianum bitkisinin Dünya’da sadece Adıyaman’ımızda yetişen endemik bir tür olması ve bunun yanında tıbbi ve ekonomik değerinin bulunması bu bitkiyi oldukça önemli kılmaktadır sözlerini vurgulamıştır.

                      

Yorum Gönder

0 Yorumlar