Atatürk Döneminde kurulan bankalarımız hangileridir ?

Atatürk Zamanında Açılan Bankalar


  • İş Bankası (1924)
  • Sanayi ve Maadin Bankası(1925)
  • Emlak ve Eytam Bankası (1926)
  • Merkez Bankası (1930)
  • Sümerbank (1933)
  • Halkbank(1933)
  • İller Bankası (1933)
  • Etibank (1935)
  • Denizbank(1937) Atatürk döneminde kurulan bankalarımızdır.


İş Bankası: 1924'te açıldı. Özel bankadır. İlk bankadır. İlk genel müdür Celal Bayar'dır.

Sanayi ve Maadin Bankası: 1925'te sanayi işletmelerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. 1933'te Sümerbank'a dönüştürüldü.

Emlak ve Eytam Bankası
: 1926'da halkın inşaat teşebbüsünü desteklemek ve yetim haklarını gözetmek amacıyla kuruldu.

Merkez Bankası: Türk parasının değerini korumak ve para politikalarını belirlemek amacıyla 1930'da kurulmuştur. Para basmaya yetkili bankadır.

Sümerbank: I. Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda yapılacak olan işletmelerin finansmanını sağlamak amacıyla kuruldu.

İller Bankası ( Belediyeler Bankası): Belediyelerin finansmanını sağlamak amacıyla kuruldu. Günümüzde "İlbank" olarak görevini sürdürmektedir.

Etibank: Maden, enerji ve sanayi alanında hizmet vermek amacıyla 1935'te kuruldu.

Denizbank: Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla kuruldu.

Halkbank: 1933'de kanunla kurulmasına rağmen 1938'de faaliyete geçti. Küçük esnafa ve büyük sanayicilere kredi verebilmek amacıyla kuruldu.


NOT: Ziraat Bankası ve Vakıfbank Atatürk Döneminde kurulmamıştır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar