Batı tekniğine uygun ilk realist roman kime aittir?

 19. yüzyılın sonlarında kaleme alınan ve 328 sayfadan oluşan roman Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Batı tekniğine uygun ilk realist roman olma özelliğine sahip olan bu eserin adı ise Mai ve Siyah'tır.


Mai ve Siyah, Batı roman tekniklerine uygun ilk modern Türk romanıdır.
Yapıtta roman kahramanı Ahmet Cemil’in kişiliğinde Servet-i Fünun dönemi sanat edebiyat ve basın hayatında yok olup giden sanatçılar anlatılmaktadır.
Roman, Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiştir.
Mai ve Siyah, roman tekniği bakımdan Tanzimat dönemi romanlarına göre ileri bir düzeydedir. Başarılı çevre betimlemeleri, psikolojik çözümlemeleri ile dikkat çekicidir.
Romanın dili dönemin okurlarına ağır gelmiştir; bu yüzden sonraki baskılarında yazarı tarafından sadeleştirilmiştir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar