Cumhuriyet dönemi ilk dini isyan hangisidir?

Cumhuriyet dönemi ilk dini isyanı 13 Şubat 1925 yılında çıkan Şeyh Sait İsyanı olarak bilinmektedir. Bu isyanında çıkmasından Kürt milliyetçiliği ve İngilizlerin kışkırtmaları etkili olmuştur. Bu isyanlar sonucunda ise Ali Fethi Bey hükümeti istifa etmiş ve İsmet İnönü hükümeti başa getirilmiştir.

Şeyh Sait İsyani Cumhuriyet dönemi rejime karşı çıkan ilk isyan olma özelliğine sahiptir. Bu isyanla ;

  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapanmıştır. 
  • Musul kaybedilmiştir.

İsyan sonrasında Takrir-i Sükun kanunu ile şeyhlik, dervişlik, muritlik, dedelik ve türbederlik lakapları yasaklanmıştır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar