Divanı Hümayun üyeleri ve görevleri nelerdir?


Divanı Hümayun , Osmanlı devletinin en önemli karar alma organıdır. Burada var olan üyeler ise devletin en önde gelen kişileri içerisinde yer almaktadırlar. Divanı Hümayun üyeleri ise Seyfiye , Kalemiye ve İlmiye sınıfı olarak üç kısma ayrılmaktadır. Bu yayınımızda Divanı Hümayun üyeleri ve görevleri nelerdir onları inceleyeceğiz.


Divanı Hümayun Seyfiye sınıfı üyeleri;

Sadrazam: Fatih Sultan Mehmet'ten sonra divan başkanı olmuştur ve padişahın mührünü taşımaktadır.

Vezirler: Hükümdara danışmanlık ve yardım ederler.

Sancak Beyi: Halkın refahını sağlamak, sancağın düzen ve emniyetini sağlamak.

Subaşı: Savaş için gerekli olan askerleri eğitirler, kentin dirliğini ve düzenini sağlarlar.

Sipahi
Yeniçeri Ağası: Başkentin güvenliği ve sarayın korunması sorumlulukları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca esnafı da denetlemişlerdir.

Kaptan-ı Derya: Donanma komutanıdır. Kanuni zamanında divana doğal üye olmuşlardır. 


Divanı Hümayun İlmiye  sınıfı üyeleri;

Şeyhülislam: Kanuni döneminde divana üye olmuştur. Devlet işleri ile ilgili alınan kararların dine uygunluğu konusunda fetva verirler. Yargılama yetkileri ise yoktur.

Kadı: En belirgin görevleri şer-i mahkemeleri yönetmesidir. Fakat bunun yanı sıra evlenme, boşanma ve miras gibi davalara da bakarlardı.

Kazasker: Şer-i davalara bakan askeri hakimlerdir. Kadı ve müderrislerin atama işlerine bakarlar. Kazasker olmak için Müslüman ve Türk olmak şarttır.

Müderris: Medreselerde eğitim ve öğretim görevlerinden sorumlu olan bugün ki üniversite yapısı ile profesör diyeceğimiz kişilerdir.Divanı Hümayun Kalemiye sınıfı üyeleri;

Reisülküttap: Önceleri nişancıya bağlı olarak görev yapmıştır. 18.yüzyılda ise divana doğal üye yapılmıştır. Nedeni ise; dış ilişkilerin yoğun şekilde yapılmış olmasıdır.

Nişancı: Divan'da yazışma, padişahın tuğrasını çekme görevlerine bakan kişidir. Saray'ın örf hukuk işlerinden sorumludur. Yeni fethedilen yerlerin bölümlere ayrılmasından ve dağıtımında sorumludur.

Defterdar: Gelirlerin toplanması, harcamaların yapılması ve bütçenin hazırlanması gibi mali işlere bakmaktadır. Maaş olarak has toprak almışlardır ve ilk kez I.Murat döneminde kurulmuşlardır. 
Yorum Gönder

0 Yorumlar