Gardiyanlık Mülakat Soruları Bölüm - 1


Adalet Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen gardiyanlık alımı memur adaylarının belirli şartlardan geçmesi sonucu son aşama olan Mülakat kısmı ile tanımlanmaktadır. O halde bu yayınımızda Adalet Bakanlığının Gardiyanlık Mülakat Sorularını sizler için cevaplayalım. 


Cezaevi çeşitleri nelerdir?
Cevap: Kapalı Cezaevi, Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi, Kadın Kapalı Cezaevi, Gençlik Kapalı Cezaevi, Açık Cezaevleri, Eğitim evleri, Gözlem Sınıflandırma Merkezleri

Müddetname nedir?
Cevap: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hükümlüye düzenlenen ve hükümlüye cezaevine girişte verilen belgedir.


Hükmen Tutuklu ne demektir?
Cevap: Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğunun devamına karar verilenlere denir. Bu kararlar henüz kesinleşmemiştir.


İnfaz Hukuku nedir?
Cevap: Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

Tanık nedir?
Cevap: Soruşturma veya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir.

Karar Düzeltme nedir?
Cevap: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne ifade etmektedir?
Cevap: Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir.

Göz altı ne demektir?
Cevap: Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile kanunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır.

Fezleke nedir?
Cevap: Ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına iddianame öncesi sonuç yazısıdır.


CTE de tutulan  defterleri yazınız?
Cevap: Gelen giden evrak kayıt defteri, Karar defteri, Ziyaret Defteri, Muhabere dosyası, Rapor dosyası, Mevzuat dosyası


Cumhuriyet Başsavcısının görevleri nelerdir?
Cevap: 
Cumhuriyet Başsavcılığını temsil etmek,
İş bölümü yapmak,
Gerektiğinde adli bölüme ilişkin görevleri yapmak,
Kanun yollarına başvurmak,
Duruşmalara katılmak ve duruşmaları izlemek,
Kanunda verilen diğer işleri yapmaktır.

Genel seçimler kaç yılda bir yapılmaktadır?
Cevap: Genel seçimler dört yılda bir yapılır.

Takriri Sükun Kanunu Hakkında bilgi veriniz?
Cevap: 4 Mart 1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Takriri Sükun Kanunu amacı ; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının ve Şeyh Sait İsyanının yarattığı tehlikenin ortaya koyduğu engelleri önlemek amacı ile yayınlanmıştır.
1929 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bu kanun ile hükümete parti kapatmaktan tutun gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir.

İnfaz Koruma memurlarının görevleri nelerdir?
Cevap: Tutuklu ve hükümlülerin yemek ve banyo ihtiyaçlarını karşılamak,
Revire çıkarmak,
Görüşlere götürüp getirmek,
Mahkemeye hazırlamak,
Tıraş ve kantin ihtiyaçlarının teminini yapmak,
Yöneticilerle görüştürülmesi işlemlerini yapmaktadırlar.
Yorum Gönder

0 Yorumlar