Hukuk kurallarının yaptırımları nelerdir?


Hukuk kurallarının yaptırımları maddidir. Diğer sosyal düzen kurallarının ise yaptırımı manevidir. 
Hukuk kurallarının yaptırımları (Müeyyidesi) toplamda beş kısımda incelenmektedir. 

Bunlar ; Cebr-i İcra, Tazminat , Ceza , İptal ve Hükümsüzlüktür.

Cebr-i İcra: Borcunu yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla borcunu yerine getirmeye mecbur bırakılmasıdır. 

Hükümsüzlük: Bir hukuki işlemin yasaların aradığı temel şartları taşımaması halinde hiç doğmamış sayılması durumudur.


 

                                


Yorum Gönder

0 Yorumlar