Advertisement

İlk modern askeri okul hangi padişah döneminde açılmıştır?

 SORU: İlk modern askeri okul hangi padişah döneminde açılmıştır?


A) II.Mahmut
B) Abdülmecid
C) Abdülaziz
D) III.Selim
E) II.Abdülhamit


CEVA
P: Mekteb-i Harbiye, II. Mahmud’un isteğiyle 1834 yılında İstanbul Maçka’da kurulmuştur. Çağdaş bir kurum olan Mekteb-i Harbiye, Asâkir-i Mansûre-yi Muhammediye Ordusuna modern askerî ve teknolojik bilgiye sahip subay yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Mühendishane-i Berr-i Hümâyundan getirilen Türk hocalar ile Avrupa’dan getirilen yabancı subay ve uzmanlar, okulda güçlü bir öğretim kadrosu oluşturmuştur.


Zamanla okul programında deği­şiklikler yapılmışsa da genel olarak geometri, logaritma, matematik, cebir, harita, ahlak, astronomi, tarih, coğrafya, Fransızca ve askerlikle ilgili çeşitli dersler okutulmuştur. 1936 yılında Ankara’ya taşınan Mekteb-i Harbiye, günümüzde Millî Savunma Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar