Advertisement

İmparatorluk vasfına sahip ilk Türk İslam devleti hangisidir?

  SORU: İmparatorluk vasfına sahip ilk Türk İslam devleti hangisidir?


A) Osmanlı Devleti
B) Gazneliler
C) Karahanlılar
D) Selçuklular 
E) TolunoğullarıCEVAP: 963-1186 yılları arasında hakimiyeti sürdüren, Alp Tigin tarafından kurulan ve Maveraünnehir'den Ganj boylarına, Hazar kıyılarından Pamir yaylalarına kadar uzanan bölgelere hakimiyet kurarak siyasi genişlemesini oldukça geniş alana yayan, İmparatorluk vasfına sahip ilk Türk İslam devleti sorumuzun B seçeneğinde yer alan Gazneliler olacaktır. 

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar