İslamiyet öncesi Türk destanları nelerdir?

İslamiyet öncesi Türk destanları nelerdir?

İlk Türk devletlerinin, göçebe yaşam tarzlarından dolayı yazıyla tanışmaları ve yazıyı kullanmaları gecikmiştir. Ancak Türkler yazıdan önceki dönemlerde özellikle sözlü edebiyata önem vermişlerdir. Bu sözlü edebiyat ürünleri içinde kuşkusuz en önemli olanlarından biri destanlardır.

Destan tanım olarak bir milletin tarihinde gerçekleşmiş, unutulması mümkün olmayan bir olay üzerine söylenmeye başlayıp gelişmesini asırlarca devam ettiren milli eserlerdir. Türklerin İslamiyet öncesi destanları ise şunlardır:

 İskitler: Alper Tunga ve Şu Destanları

 Uygurlar: Türeyiş ve Göç Destanları

 Asya Hun Devleti: Oğuz Kağan Destanı

 Göktürkler: Ergenekon ve Bozkurt Destanları

 Batı Hun Devleti: Attila Destanı
Yorum Gönder

0 Yorumlar