Kayser-i Rum unvanlı padişahımız kimdir?

 Latince “Ceasar”, Almanca “Kaiser” kelimesi Roma İmparatorluğu Hükümdarı demektir. Roma'nın bölünmesi sonrası Doğu Roma'nın tüm kalıntıları Fatih döneminde Osmanlı idaresine girmiştir. Bu sebepledir ki Fatih Sultan Mehmet Han, aynı zamanda Kayser-i Rum olarak da anılmaktadır.Yorum Gönder

0 Yorumlar