Advertisement

KPSS Güncel Anayasa Değişiklikleri nelerdir?


Anayasamız var olduğu zamandan beri aynı şekilde kalmamıştır. Dolayısıyla çeşitli sebeplerden ötürü değişikliklere uğrayabiliyor. Bu yayınımızda son dönemlerde anayasamızda hangi konular değişmiş, değişen durumlar nasıl açıklanmış ve ne gibi değişikliklere uğramış bunun cevabını vermeye çalışacağız. Umarım herkes için faydalı bir yayın olur. 

KPSS Güncel Anayasa Değişiklikleri nelerdir?Yapılan değişiklik ile yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız ve 'tarafsız şekilde' mahkemelerce kullanılacağı ibaresi yer almıştır. 

TBMM 600 milletvekilinden oluşmaktadır. Daha öncesinde bu rakam 500 idi.

''18 yaşını dolduran herkes'' milletvekili seçilebilir. Hatırlayacağınız üzere daha öncesinde milletvekili seçilme yaşı 25 idi.

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 'beş yılda' bir yapılır.

Madde 89'da yapılan değişiklik ile Kanunların Cumhurbaşkanınca yayınlanma sayısı değişmiştir. Böylece son değişim ile ''üye tam sayısının salt çoğunluğu'' ile kabul edilmesi halinde Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanır.

Madde 93'te yapılan değişiklik neticesinde TBMM'nin ''Cumhurbaşkanı tarafından'' toplantıya çağırılması ifadesine yer verilmiştir.

Olağanüstü durumlarda önceden Bakanlar Kurulu , olağanüstü hal ilan edebilirdi. Fakat yapılan son değişiklik neticesinde savaş, seferberlik gibi durumlarda Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilmektedir.

142.Madde de yapılan ilave ile Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı ibaresine yer verilmiştir.

Anayasa mahkemesi üye sayısı 17'den 15'e indirilmiştir. 

Hakimler ve Savcılar Kurulu üye sayısı 13 ilan edilmiştir.

Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçtiği belirtilmiştir. 

Kanun teklif etmeye sadece milletvekilleri yetkili hale getirilmiştir.

Devlet Denetleme Kurulunun sadece Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı belirtilmiştir.

Milli güvenliğin sağlanmasından TBMM 'ye karşı Cumhurbaşkanını sorumludur.

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, ''Cumhurbaşkanlığı kararnamesi'' veya içtüzüğün Resmi Gazetede yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.
Yorum Gönder

0 Yorumlar