Kuvvetler ayrılığı ilkesini ilk kez ortaya atan düşünür kimdir?

 1689 yılında dünyaya gelen ve Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserinde yasama, yürütme ve yargı güçlerini birbirinden ayırarak Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin önemini vurgulayan Fransız politik düşünür MontesQuieu 18.yüzyıla da damgasını vurmayı başarmıştır.

Montesquieu 1721 yılında İran Mektuplarını, 1734 yılında Romalıların Yükselişi ve Çöküşü ile 1748 yılında ise Kanunların Ruhu adlı eserleri yazmıştır.Yorum Gönder

0 Yorumlar