Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?

Bu yazımızda Osmanlı Devleti'nde medreseler ve onların Osmanlı eğitim sistemine yaptığı katkılardan söz edeceğiz. Öncelikle Osmanlı'da medreseler orta ve yükseköğrenimin verildiği okullardır bir başka deyişle günümüz üniversitelerinin yerindedir. Bu kurumlarda ücretsiz eğitim verilmekte, medreselerin masrafları ise vakıflar tarafından karşılanmaktadır. Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları ise şöyledir:
  • Dini ve akli bilimlerin öğretilmesi
  • İhtiyaç duyulan idari personelin yani kalemiye sınıfı üyelerinin yetiştirilmesi
  • Yine bir başka sınıf olan ilmiyenin görevlilerinin yetiştirilmesi
  • Bilim insanlarının ve önemli kişiliklerin yetişmesi
  • Sosyal bilimler ve fen bilimlerinin gelişmesi 

Yorum Gönder

0 Yorumlar