Advertisement

Nizamiye mahkemeleri hangi padişah zamanında kuruldu?

Osmanlı Devletinde Nizamiye Mahkemelerinin kuruluş amacı; Şer'i esaslar dışında ,yeni kanun ve nizamlara göre görev yapmak üzere kurulmuş olan mahkemelerdir. Tanzimat Dönemi'nde tek kadıdan oluşan, tek dereceli Klâsik Osmanlı mahkeme sisteminin dışında, çok hâkimden oluşan yeni mahkemeler kurulmuştur. Kurulan bu yeni yargı kurumlarının en önemlisi, 1864 tarihli “Vilayet Nizamnamesi ile getirilen nizamiye mahkemeleri olacaktır.

Osmanlı Devletinde 1864 yılında tahtta bulunan padişah Sultan Abdülaziz olduğundan ötürü Nizamiye mahkemeleri hangi padişah zamanında kuruldu sorumuzun da cevabı Sultan Abdülaziz olacaktır. Osmanlı Devleti'nin 32.Padişahı olan Abdülaziz 1861-1876 yılları arasında tahtta kalmıştır.

 

Yorum Gönder

0 Yorumlar