Osmanlı devletinde ilk isyan eden azınlık millet hangisidir?

SORU:  Osmanlı devletinde ilk isyan eden azınlık millet hangisidir?

A) Yunanlılar
B) Ermeniler
C) Arnavutlar
D) Sırplar
E) Bulgarlar 


CEVAP: Osmanlı Devleti’nde bağımsızlık elde etmek amacıyla ilk defa isyan eden millet Sırplar olmuştur. Sırp ulusu içinde 1789 Fransız İhtilali’nden sonra Milliyetçilik akımları yayılmıştı. Rusya Balkanlar’da izlediği slavlaştırma politikası doğrultusunda Sırpları kışkırtıyordu. Son dönemlerde savaşların yoğun olarak Sırp topraklarında yaşanması ve Sırbistan’ın sürekli el değiştirmesi, merkezi otoritenin bozulması, Sırbistan'a gönderilen “Dayı “ unvanı alan Yeniçeri ileri gelenlerinin keyfi hareketleri hem Hristiyan hem Müslüman halkın isyanına neden oldu.


Yorum Gönder

0 Yorumlar