Osmanlı Devletinde ilk özel gazete hangi padişah tarafından çıkarılmıştır?

                                          


Osmanlı Devletinde ilk özel gazete 1860-1866 yılları arasından yayınlanan Tercüman-ı Ahval adlı gazetedir. 22 Ekim 1860'ta Agah Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılmıştır. İlk sayılarında sadece haftada bir gün Pazar günü çıkartılan gazete, 1861 yılında yayınlarını haftada üç güne çıkartmıştır. Osmanlı Devletinde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, Abdülaziz döneminde çıkartılmıştır. 




 

Yorum Gönder

0 Yorumlar